Zapisniki sej sveta KS Stražišče za mandatno obdobje 2022-2026.