Zapisniki sej sveta KS Stražišče za mandatno obdobje 2022-2026.

Zapisniki (po datumu naraščajoče)