Zapisniki sej sveta KS Stražišče za mandatno obdobje 2018-2022.

Zapisniki (po datumu naraščajoče)
29.11.2018