Stražiške kmetije

V zgodovini je bilo v Stražišču naenkrat največ 34 kmetij. Danes jih je aktivnih še spodnjih 16:

Ime Ulica Število kozolcev Opis
Anžon Hafnarjeva pot 2 3 Pridelajo veliko zelenjave in krompirja, ter skrbijo za več deset glav živine. Pri njih se lahko dobi mleko. Na južni strani kmetije ob steni raste trta žametna črnina, ki so jo vzgajali stražiški viničarji. Možno je poizkusiti to vino.
Foltan Hafnarjeva pot 12 brez Zadnja kmetija ob kanalizirani Trenči. Imajo nekaj deset glav živine. Po vojni so vzredili svinjo, ki je tehtala 318 kg.
Grebenar Tominčeva cesta 61 2 Okrog 10 ha posestva, polovico od tega v gozodovih, ter nekaj glav živine. Staro ime domačije je bilo Lešnik. Obstoječe ime je nastalo zaradi tega ker so izdelovali grebene za sitarske statve.
Jenka Škofjeloška cesta 33 1 Znani so po pridelovanju zgodnjega krompirja. Redijo nekaj 10 glav živine. Kmetijska dejavnost jim je glavni vir zaslužka.
Kodran Jernejeva ulica 5 2 Okrog kmetije je majhno dvorišče. Kmetija ima še čebelnjak, kar je po njihovem mnenju najlepši del kmetije.
Korošec Škofjeloška cesta 37 2 Imajo nekaj več kot 16 ha zemlje. Nekaj deset glav živine, od tega večino molznic. Zelo skrbijo, da ima živina dosti klaje.
Krnc Križnarjeva pot 6 2 Lastijo si manjšo trgovino s sadjem, zelenjavo ter cvetličarno.
Kumerdej Gasilska ulica 4 1 Od leta 1500 do 1800 je bi tu dvorec z dvema ali tremi kmetijami v lasti Šempetrske graščine. Imajo okrog 14 ha zemljišč.
Labore Ljubljanska cesta 160 brez Nekdaj največja kmetija. Pridelujejo največ krme za prehrano živali.
Lavtar Škofjeloška cesta 30 1 Izhaja iz viničarskih časov. Nekaj več kot 10 ha zemlje. Imajo nekaj 10 glav živine. Zemlje okrog hiše je zelo malo.
Lukš Škofjeloška cesta 32 1 Pridelujejo v glavnem krmo in nekaj drugih poljščin, zlasti krompirja in sladkorne pese.
Ožbovt Pot na Jošta 47 2 Leta 2000 jim je pogorel gospodarki del. Imajo okrog 11 ha zemlje.
Podviz Gasilska ulica 7 1 Bolj poznana kot mesarija Kalan. Okrog 14 ha zemljišč. Ne sadijo krompirja.
Priftrogar Hafnarjeva pot 31 1 Stoji na koncu vasi proti Bantalam in Bitnju. Ima nekaj več kot 4 ha zemlje.
Šoštar Škofjeloška cesta 31 brez Okrog hiše imajo zelo malo zemlje. Kmetijo imajo zaradi veselja in pa da imajo poleg služb še nekaj možnosti dodatnega zaslužka.
Tagorsk Tominčeva cesta 57 brez Posestvo meri nekaj več kot 12 ha. Od živine imajo večino molznice. Zadnji v Stražišču so imeli konjsko vprego.

Vir: (Stražiše pa Strašan, 2002).