Kratek opis

Stražišče leži na desnem bregu reke Save ob vznožju Šmarjetne gore in Jošta. Zaradi ugodne lege na ravninski terasi severnega dela Sorškega polja in zaradi bližine pomembnih prometnih poti so tukaj že zgodaj nastajala selišča katerih prebivalcih so se preživljali s poljedeljstvom. Današnja Krajevna skupnost Stražišče pokriva katastrsko občino Stražišče, Labore in Šmarjetno goro. Danes ima Stražišče primestni značaj. Stražišče nima svojega krajevnega napisa ob cesti in tudi v imeniku se ga ne omenja, posledično pa ga tudi statistični prikazi ne omenjajo.

Prebivalci

Čedalje manj ljudi se preživlja s kmetijstvom. Porast industrije je vse več Strašanov usmeril v tovarne. Danes pa se prebivalci vozijo na delo v druge gorenjske občine in pa v Ljubljano.

Geološki opis

Stražišče leži na terasi na nadmorski višini 400 m. Geološko strukturo tal sestavljajo rečne naplavine. Ima zmerno celinsko oziroma srednje evropsko podnebje; značilne so zmerne mrzle zime in ne prevroča poletja. V povprečju je letna množina padavin okrog 1400-1500mm. Največkrat na tem območju piha jugozahodnik, ki piha po nekaj dni skupaj.

Ulice:

Po drugi svetovni vojni je Stražišče postalo priljubljen kraj, kjer so si tako domačini kot prišleki gradili družinske hiše. Jedra novih hiš so se oblikovala ob poti v Bitnje ter ob Ješetovi ulici. Po letu 1970 je bilo zgrajeno popolnoma novo Bavdkovo naselje, po letu 1975 Šiškovo naselje pod Šmarjetno goro, Seljakovo naselje ob Škofjeloški cesti. Nazadnje pa so se gradila naselje na Prisojni ulici in pa na Bantalah. V Stražišču so vpeljali ulični sistem leta 1957, potem ko je bilo naselje priključeno mestu Kranj. Danes so v Stražišču naslednje ulice:

Baragov trg Ješetova ulica Pot na Jošta Stražiška ulica
Bavdkova ulica Kocjanova ulica Pot v Bitnje Strmov
Benedikova ulica Krajevna pot Pot v puškarno Šempetrska ulica
Bičkova ulica Križnarjeva pot Pot v Torklo Šiškovo naselje
Cicibanova ulica Laze Prečna ulica Škofjeloška cesta
Delavska cesta Ljubljanska cesta Matajčeva ulica Prisojna ulica Šmarjetna gora
Detelova ulica Medetova ulica Pševska cesta Šolska ulica
Finžgarjeva ulica Nartnikova ulica Rožna ulica Tominčeva cesta
Gasilska ulica Na Vinograd Seljakovo naselje Trojarjeva ulica
Hafnarjeva pot Pante Sitarska pot Zlatnarjeva pot
Jernejeva ulica Pod gradom Skokova ulica Žeškova ulica

Vir: (Stražiše pa Strašan, 2002).