Mešani pevski zbor Delavsko prosvetnega društva SVOBODA Stražišče

Organizirano petje ima v Stražišču bogato tradicijo, sega v leto 1740. Od takrat, do leta 1902, se je kulturna dejavnost razvijala in delovala v zborih, Stražiškem kvartetu, delovati pričnejo društva. Ustanovi se Sokolski pevski zbor, PZ Sraka (ta je bil  zbor Jugočeške tovarne, tu prikazan zaradi: upora delavcev s štiri-tedensko stavko, ker so bili pevci med njo tembolj dejavni , ker je tovarna ležala na ozemlju-robu Stražišča in ker je v njem bilo več Strašanov), MePZ Prosvetnega društva, MPZ OF Simon Jenko, Gledališče OF in drugo. Leta 1952 se ta kultura organizira v »Delavsko prosvetno društvo Svoboda Stražišče« (nadalje DPDSS ali tudi društvo), ko so pričeli prepevati pod strokovnim vodstvom prof. Ošabnika. V njem je tedaj delovalo šest sekcij: pevska (Moški pevski zbor – MPZ), dramska, recitacijska, tamburaška, šahovska in knjižnica, kasneje še ŽPZ. Leta 1983 pristopi k MPZ več pevk in nastane sedanji MePZSS. Ta je edini, ki še deluje in vztrajno bogati-utrjuje svojo ljubiteljsko kulturo. Nihanja v kvaliteti (zaradi kadra, financ in prostorov) povezovanj in pobratenj niso zavrla.

Zbor si šteje v veliko čast in ponos, da jim uspeva delovati že več kot 60 let neprekinjenega delovanja na stražiškem prostoru. Tudi razna življenjska nihanja, ki jih je prestavljalo sem in tja jih niso spravila na kolena. Njihova klenost in njihov odnos do zborovskega petja jih vzdržuje pri smelem delovanju, katerega gojijo že vse od samega nastanka.

Zbor je zelo ponosen na številna gostovanja doma in na tujem. Člani zbora se radi in s ponosom spominjajo gromkih aplavzov številne publike. V posebno čast si štejejo tudi številne visoke ocene, ki so jim jih že velikokrat dodelili strokovnjaki zborovskega petja. V arhivu zbora so številna priznanja pa tudi odlikovanja, ki so jih pridobili s svojim srčnim in ljubiteljskim delovanjem. Za nepozabno in zelo odmevno pa si zbor šteje, pred kratkim s samostojnim koncertom obeleženo 60. obletnico delovanja. Tudi strokovnjaki so jim tega večera izrekli laskave ocene za njihovo kakovostno petje. Ponosni pa so tudi na 40. letno prijateljskega sodelovanja med štirimi zbori, katerega nikakor ne želijo prekiniti oziroma mu želijo dodati še dodatno vrednost s čimer posegajo tudi med naše rojake onstran državnih meja. Pevci zbora se z vsem srcem trudijo aktivnost obdržati na zavidljivi ravni in kot tako prenesti na mlajše rodove, ki bo v ponos vsem krajanom Stražišča.

Razvoj in cilji DPD Stražišče so: dvig kvalitete izvajanja skladb, permanentna naloga dopolnjevanje zbora z novimi kadri, spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na lokalnem in širšem področju doma ter v tujini. DPDSS je odprto za vse usmeritve kulturne dejavnosti, ne glede na politične, svetovnonazorske ali verske delitve.

Podatki:

Lokacija na zemljevidu: