Člani sveta KS Stražišče za obdobje 2018 – 2022

Jure Šprajc – Predsednik sveta KS Stražišče
Helena Rozman
Franc Podlipnik
Marko Špolad
Irena Hočevar
Mitja Rozman
Bojan Hafner