Člani sveta KS Stražišče za obdobje 2022 – 2026

Jure Šprajc – Predsednik sveta KS Stražišče
Helena Rozman
Franci Podlipnik
Aleš Bašar
Irena Hočevar
Peter Perčič
Bojan Hafner